Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

2nd Interdisciplinary Conference on Drug Sciences ACCORD 2024
Data rozpoczęcia:
2024-05-23
Data zakończenia:
2024-05-25
Organizator:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Miejsce
Warszawa

2nd Interdisciplinary Conference on Drug Sciences ACCORD 2024 to wydarzenie międzynarodowe, które odbędzie się w Warszawie w Airport Hotel Okęcie, 23-25 maja 2024 r.

Celem II Interdyscyplinarnej Konferencji Nauk o Lekach ACCORD 2024 jest integracja środowisk naukowych i przemysłowych zaangażowanych na różnych etapach badań i rozwoju leków. Prezentacja dorobku naukowców z różnych dziedzin oraz możliwość spotkań i dyskusji naukowych to krok w stronę przełamywania barier komunikacyjnych, dający możliwość nawiązania współpracy i prowadzenia interdyscyplinarnych badań. Konferencja ACCORD stwarza dogodne warunki do prezentacji osiągnięć doświadczonych i młodych naukowców. Stanowi forum dyskusji i wymiany doświadczeń podczas sesji wykładowych i plakatowych oraz panelu dyskusyjnego z udziałem zaproszonych ekspertów ze świata nauki i przemysłu.

Do wygłoszenia wykładów plenerowych zaproszono 14 znakomitych naukowców i ekspertów z całego świata. Dodatkowo odbędą się warsztaty „Physiologically based pharmacokinetics (PBPK) modelling and simulation – basic course” oraz „Leveraging the Cambridge Structural Database for pharmaceutical innovation”. Planowane jest też wręczenie nagrody Binieckiego – zgłoszenia kandydatów możliwe są do 15 kwietnia 2024 r. Wydarzenie posiada certyfikat INFARMA.

Zgłoszenia streszczeń komunikatów można nadsyłać do 31 marca 2024 r.

Newsletter