Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Refundowane porady genetyczne w NZOZ Genomed – już od 2011 r.
10.01.2011

W ramach konkursu ofert ogłoszonego przez NFZ na wykonywanie świadczeń w zakresie genetyki NZOZ Genomed przeszedł pozytywną weryfikację. Na podstawie zawartego kontraktu, począwszy od 01.01.2011 r. NZOZ Genomed wykonuje refundowane konsultacje specjalistyczne w swojej poradni zlokalizowanej przy ul. Cybernetyki 19 w Warszawie. Oznacza to, że w ramach ubezpieczenia polscy pacjenci będą mogli skorzystać bezpłatnie z porady genetyka klinicznego.

Podpisanie kontraktu umożliwia konsultacje osobom ubezpieczonym w NFZ. Dlatego konieczne będzie okazanie zaświadczenia o aktualnym ubezpieczeniu zdrowotnym np. książeczki ubezpieczeniowej z pieczątkami zakładu pracy, druku RMUA. Dodatkowym wymogiem jest posiadanie skierowania do poradni genetycznej wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu lub specjalistę. W ramach zawartego kontraktu możliwe będzie udzielanie do 70 konsultacji miesięcznie.

- Z usług poradni może skorzystać każda ubezpieczona osoba, która podejrzewa u siebie chorobę genetyczną bądź też predyspozycję do jej wystąpienia. Dotyczy to również pacjentów, którzy wykonali już badanie genetyczne, ale chcieliby omówić wynik ze specjalistą. Poradnia jest dostępna dla pacjentów z całej Polski. Zespół placówki diagnozuje nie tylko najczęstsze choroby genetyczne, ale również rzadkie, dotyczące pojedynczych rodzin w Polsce – mówi dr n. med. Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, kierownik NZOZ Genomed.

W poradni NZOZ Genomed pracują doświadczeni lekarze ze specjalizacją w dziedzinie genetyki klinicznej, którzy udzielają konsultacji  w zakresie sposobu dziedziczenia chorób genetycznych i oceniają ryzyko powtórzenia podobnych problemów w rodzinie pacjenta. Lekarz w trakcie wizyty zbiera informacje kliniczne o pacjencie, a także o jego rodzinie. W przypadku konieczności wykonania badań genetycznych lekarz ustali z pacjentem zakres badań genetycznych jaki powinien być wykonany. Pacjent poradni uzyskuje kompleksową wiedzę na temat  wszelkich metod profilaktyki i możliwości uniknięcia rozwoju chorób genetycznych. Istotnym czynnikiem wyróżniającym poradnię jest krótki czas oczekiwania na wizytę – ok. 1 tygodnia.


Kontakt dla mediów:

Karolina Janiszewska
Unicorn Media
ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 59
04-028, Warszawa
Tel. +48 (22) 810 05 37 wew.22
mail: k.janiszewska@unicornmedia.pl
www.unicornmedia.pl

dr n. med. Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska
Kierownik NZOZ Genomed
ul. Ponczowa 12
02-971 Warszawa
tel. (22) 644 60 19
kom. +48 516 156 290
mail: agnieszka@genomed.pl
www.genomed.pl

KOMENTARZE
Newsletter