Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Genomed - kolejna spółka biosektora zamierza debiutować na giełdzie NewConnect
17.01.2011

Genomed jest warszawską spółką,  która zajmuje się szeroko pojętą diagnostyką medyczną z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania DNA. Wykonuje również usługi w zakresie analizy i syntezy DNA na rzecz rynku biotechnologicznego oraz  rozwoju nauki.

Spółka powstała w 2007 roku, główny pion zarządu tworzą naukowcy z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie analizowania i sekwencjonowania DNA. 40 proc. kapitału należy do MCI.BioVentures FIZ – podmiotu z grupy MCI Management.  Reszta akcji skupiona jest w rękach zarządu – założycieli i osób fizycznych

"Wejście na alternatywny rynek papierów wartościowych planujemy pod koniec pierwszego kwartału tego roku" - powiedział dr hab. Marek Zagulski, prezes Zarządu Genomed S.A. 

Szacowane fundusze jakie planuje pozyskać firma to 2-5mln. złotych. Pozyskane środki Genomed planuje wydać na prace badawczo -wdrożeniowe zwiazane z przygotowaniem produktu opartego o sekwencjonowanie genomow ludzkich a także rozwój firmy m.in. poprzez zwiększenie powierzchni użytkowej laboratoriów badawczych. Pierwszym krokiem  poczynionym przez spółkę w drodze na NewConnect było przekształcenie firmy ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną.  Pomyślny debiut umożliwi opracowanie i  wdrożenie najnowszych technologii sekwencjonowania całego genomu ludzkiego co z kolei jest bardzo przydatne w  diagnostyce i leczeniu chorób genetycznych. Wczesna wiedza o posiadanych wadach organizmu  jest  niezbędną, ponieważ pozwala  na opracowanie prawidłowej terapii, która powinna być dostosowywana idnywidulanie do potrzeb pacjenta.

"Najważniejszym wydatkiem planowanym przez Genomed na najbliższy czas jest zakup zakup sekwenatora genomowego trzeciej generacji (inwestycja finansowana w 50% z dotacji z funduszy europejskich), którego nie ma jeszcze na polskim rynku. Aparatura pozwoli na szybkie i dokładne sekwencjonowanie DNA pod względem aberracji i mutacji." - komentuje dr hab. Marek Zagulski, prezes Zarządu Genomed S.A. 

red. Agata Bednarek

KOMENTARZE
Newsletter